Fagligt Forspring


Med tiden er det meningen, at Fagligt Forspring skal udvikle sig til en platform for kurser til blended/flipped learning

Det hedder "Fagligt Forspring" fordi man som lærende har et forspring inden undervisningen begynder, når undervisningen er flipped. Og fordi der ikke var flere af de gode, rammende domænenavne ledige..

De første tre gratis kurser er på vej: De bliver alle tre om IT-didaktik for undervisere og pædagoger i folkeskolen

Med venlig hilsen
Mette Søgaard, IT-didaktisk designer, cand.pæd.